Menu

Maria er bydelsmor

Maria er Bydelsmor

Hvad gør man, når et vidt fremmed menneske pludselig fortæller om en masse personlige svære problemer, og man ikke rigtig kan se, hvordan man kan hjælpe, eller man er bange for at blande sig, så det får ubehagelige konsekvenser for vedkommende eller for en selv? Man kan fx blive bydelsmor, for så lærer man at håndtere sagen mere professionelt. Maria Farooq bor i Sydhavn og er bydelsmor. Maria har forsøgt at blive bydelsmor tre gange, og nu er det endelig lykkedes. Da bydelsmødreprojektet startede for 8 år siden, startede Maria også. Halvvejs i forløbet blev hun gravid, og da hun havde mange komplikationer, sprang hun fra. Så gik der nogle år, og Maria havde fået sit andet barn, og hun startede på et uddannelsesforløb mere med den lille på armen. De andre bydelsmødre under uddannelse synes, det fungerede fint med en lille baby på holdet, men Maria kunne ikke koncentrere sig og sprang fra igen. Endelig i 2015 efter at Maria havde fået sit tredje barn, så gennemførte hun uddannelsen. Igennem alle årene har Maria hjulpet en masse pakistanske kvinder fra Sydhavn, men hun synes, det er meget sjovere, efter hun formelt har fået uddannelsen, for så opfatter kvinderne hende som mere professionel, og de stoler mere på, at tavshedspligten er gældende. Maria hjælper primært kvinder, der har sproglige vanskeligheder, men i de fleste tilfælde har kvindernes udfordringer også noget med kultur at gøre. Mange pakistanske mænd synes ikke, deres koner skal på arbejdsmarkedet, og derfor er det ikke så nødvendigt at lære dansk. Maria tordner overfor kvinderne, at de SKAL lære dansk, og de SKAL ta’ en uddannelse. De skal integreres, det er den eneste vej frem, hvis de vil ha’ et godt liv i Danmark, men især hvis de vil støtte deres børn bedst muligt. Maria stiller dem spørgsmål som: ”Når dit barn kommer i vuggestue, og du skal aflevere, hvem skal så kommunikere med pædagogen? Eller hvis dit barn bliver syg, og din mand er på arbejde, hvad vil du så gøre?” Maria kom til Danmark som 8 årig, hun er opvokset i Grønnegården, og hun har gået på Ellebjerg skole hele sin skoletid. Maria er uddannet tandlæge klinikassistent, men der er utrolig dårlige jobmuligheder, hun håber på, at hun snart får en løntilskudsstilling i børnetandplejen i Valby. Bydelsmødre er frivillige, og det er et gratis tilbud. Ofte yder bydelsmødre en forholdsvis lille hjælp ved at oversætte et brev, eller ved at følge en til borgerretshjælpen, men betydningen af hjælpen er enorm. Kvinderne, der får hjælp, er uendeligt taknemmelige, og derfor bliver Maria så glad ved at hjælpe dem. ”Jeg bliver glad i mit sind, når jeg hjælper andre, så det belønner også mig”, siger Maria. Når Maria ligger vågen om natten og grubler over, hvordan hun skal hjælpe en kvinde i en umulig situation, så er det hendes mand, hun diskuterer sagen med dagen efter. Marias mand har mange gange rådet hende til at stoppe med at involvere sig så meget, men det sker ikke, og nu er han i stedet blevet en rigtig god supervisor. Maria tager også dilemmaer med til de månedlige gruppemøder med de øvrige 11 bydelsmødre i Sydhavn og på Sjælør. Efterhånden er alle bydelsmødrene dog blevet rigtig gode til at sige fra og ikke tage kvindernes problemer med hjem. Bydelsmødrene hjælper kvinder, de selv møder, eller kvinder som det boligsociale projekt henviser til dem. De indgår også i en masse lokale projekter, blandt andet hjælper de forældre på Ellebjerg skole med at lære at benytte forældreintra, eller de hjælper Københavns kommune med at opsøge ældre ensomme og følge dem til de kommunale aktivitetscentre. Maria oplever, at der er stor respekt omkring bydelsmødreprojektet, men det sværeste for hende er at involvere sig i andre menneskers private familieproblemer. Fx har Maria mødt en kvinde, der gerne ville skilles, og det vil Maria helst ikke rådgive omkring, for rygtet skulle jo nødig gå, at skilsmissen er Marias skyld. Alligevel er Marias motto: ”Det er dit liv, det er dine børn, det er dit ansvar”.

Se mere
Tilmeld dig vores RSS feed